Κέντρο Μηχανογράφησης - ΕΨΙΛΟΝ

→ myBusiness - ERP ←

Αρχεία εμπορικής διαχείρισης MyBusiness για την έκδοση 3.0 και μεγαλύτερη

 • Την τελευταία έκδοση του myBusiness ERP από εδώ
 • Τα αρχεία dll DevExpress από εδώ
 • Τα αρχεία dll για την μετάφραση στα ελληνικά των ενσωματωμένων μενού-επιλογών DevExpress από εδώ
 • Τα τελευταία αρχεία εκτυπώσεων και φόρμες παραστατικών (για όσους διαθέτουν το Module Report Generator και δεν χρησιμοποιούν τα ενσωματωμένα reports) από εδώ
 • Τα εκτελέσιμα αρχεία που επιτρέπουν την επεξεργασία των Reports από εδώ
 • Tο .NET Framework 4.8. από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (Access) για έναρξη χρήσης εταιρίας από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (SQL Server) για έναρξη χρήσης εταιρίας από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (SQL Server) και αρχείο ρυθμίσεων για μεταφορικές εταιρείες από εδώ
 • Sql Server 2022 Express από εδώ
 • Sql server 2014 32bit Sp3 Setup εδώ
 • SQL Server Management Studio (SSMS Ver 19.1) από εδώ
 • Sql Server 2014 LocalDB 64bit Sp2 Setup εδώ

Αρχεία που αφορούν την ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

 • Φάκελος Εικονιδίων 32bit από εδώ
 • Προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων XML από εδώ

Αρχεία Γενικά

 • Προτεινόμενος τιμοκατάλογος λιανικής από εδώ
 • Οδηγίες για εγγραφή στην Υπηρεσία του TAXIS (Γ.Γ.Π.Σ.) για λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου από εδώ
 • Περιγραφή προϊόντος από εδώ
 • Φυλλάδιο από εδώ
 • Φυλλάδιο για Tablet – Φορητή – Εστίαση από εδώ
 • Φυλλάδιο συστήματος εισροών-εκροών από εδώ
 • Οδηγίες για λήψη AES Key από ΑΑΔΕ για Ταμειακές Μηχανές από εδώ
 • Οδηγίες για εισαγωγή AES Key και ρυθμίσεις Router για κατόχους ταμειακής μηχανής Elzab Mini Plus και Jota Plus από εδώ

Αρχεία Συνεργατών

 • Οδηγίες εγκατάστασης για SQL Server από εδώ
 • Ρυθμίσεις για τιμοκαταλόγους, προσφορές από εδώ
 • Οδηγίες για σύνδεση του myBusiness ERP με λογιστική από εδώ
Κοινοποιήστε στο ...