Ιστορικό Εκδόσεων myBusiness

Ιστορικό Εκδόσεων myBusiness

myBusiness ver 4.6.0

myBusiness ver 4.6.0

myBusiness νέα έκδοση 4.6.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (01/12/2017)

myBusiness ERP

myBusiness ver 4.5.0

myBusiness ver 4.5.0

myBusiness νέα έκδοση 4.5.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (05/04/2017)

myBusiness ERP

myBusiness ver 4.4.0

myBusiness ver 4.4.0

myBusiness νέα έκδοση 4.4.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (16/12/2016)

myBusiness ERP

myBusiness ver 4.3.0

myBusiness ver 4.3.0

myBusiness νέα έκδοση 4.3.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (30/05/2016)

myBusiness ERP

myBusiness ver 4.2.0

myBusiness ver 4.2.0

myBusiness νέα έκδοση 4.2.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (26/04/2016)

myBusiness ERP

myBusiness ver 4.1.0

myBusiness ver 4.1.0

myBusiness νέα έκδοση 4.1.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (25/11/2015)

myBusiness ERP

myBusiness ver 4.0.0

myBusiness ver 4.0.0

myBusiness νέα έκδοση 4.0.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (21/04/2015)

myBusiness ERP

myBusiness ver 3.9.0

myBusiness ver 3.9.0

myBusiness νέα έκδοση 3.9.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (02/12/2014)

myBusiness ERP

myBusiness ver 3.8.1

myBusiness ver 3.8.1

myBusiness νέα έκδοση 3.8.1 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (22/08/2014)

myBusiness ERP

myBusiness ver 3.7.0

myBusiness ver 3.7.0

myBusiness νέα έκδοση 3.7.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (17/06/2014)

myBusiness ERP

myBusiness ver 3.6.0

myBusiness ver 3.6.0

myBusiness νέα έκδοση 3.6.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (19/04/2014)

myBusiness ERP

myBusiness ver 3.5.0

myBusiness ver 3.5.0

myBusiness νέα έκδοση 3.5.0 

Ενημέρωση Νέας Κυκλοφορίας

Update του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (16/02/2014)

myBusiness ERP