Οδηγίες Online Ενεργοποίησης

Οδηγίες Online Ενεργοποίησης

Οδηγός online ενεργοποίησης

Αφού έχετε παραγγείλει το πρόγραμμα είτε ηλεκτρονικά  είτε τηλεφωνικά  και εφόσον έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο, η ενεργοποίηση του προγράμματος θα γίνει εντελώς αυτόματα με την πρώτη εισοδό σας στο πρόγραμμα και αφού έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του.