Χρήσιμα Αρχεία|Κατεβάστε|Εμπορικό Πρόγραμμα|Τιμολόγια

Χρήσιμα Αρχεία

Αρχεία εμπορικής διαχείρισης MyBusiness για την έκδοση 3.0 και μεγαλύτερη

 • Τα αρχεία dll DevExpress από εδώ
 • Τα αρχεία dll για την μετάφραση στα ελληνικά των ενσωματωμένων μενού-επιλογών DevExpress από εδώ
 • Τα τελευταία αρχεία εκτυπώσεων και φόρμες παραστατικών (για όσους διαθέτουν το Module Report Generator και δεν χρησιμοποιούν τα ενσωματωμένα reports) από εδώ
 • Τα εκτελέσιμα αρχεία που επιτρέπουν την επεξεργασία των Reports από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (Access) για έναρξη χρήσης εταιρίας από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (SQL Server) για έναρξη χρήσης εταιρίας από εδώ
 • Sql Server 2014 64bit Sp2 setup εδώ
  • Sql server 2014 32bit Sp2 Setup εδώ
  • Sql Server 2014 LocalDB 64bit Sp2 Setup εδώ
  • Sql Server 2014 LocalDB 32bit Sp2 Setup εδώ


  Αρχεία που αφορούν την ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

  • Φάκελος Εικονιδίων 32bit από εδώ
  • Προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων XML από εδώ

  Αρχεία Γενικά

  • Προτεινόμενος τιμοκατάλογος λιανικής από εδώ
  • Περιγραφή προϊόντος από εδώ
  • Φυλλάδιο από εδώ
  • Φυλλάδιο για Tablet - Φορητή - Εστίαση από εδώ
  • Φυλλάδιο συστήματος εισροών-εκροών από εδώ

  Αρχεία Συνεργατών

  • Οδηγίες εγκατάστασης για SQL Server από εδώ
  • Ρυθμίσεις για τιμοκαταλόγους, προσφορές από εδώ