Κέντρο Μηχανογράφησης - ΕΨΙΛΟΝ

→ myBusiness - ERP ←

Συνήθεις Ερωτήσεις

Το myBusiness μπορεί να λειτουργήσει με όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α του εμπορίου.

Τα παραστατικά μπορούν να εκτυπωθούν σε κρουστικούς εκτυπωτές (Dot Matrix Printer), σε εκτυπωτές Inkjet, Laser και Θερμικούς.
Η εκτύπωση μπορεί να είναι έγχρωμη ή και με ενσωματωμένη εικόνα – λογότυπο. Το κάθε παραστατικό μπορεί να εκτυπωθεί σε διαφορετικό εκτυπωτή και με διαφορετική γραμμογράφηση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των παραστατικών λιανικής απευθείας στην διασυνδεμένη ταμειακή μηχανή.

Το myBusiness υποστηρίζει το λογισμικό πολύ γνωστών ταμειακών μηχανών, για την απευθείας εκτύπωση των λιανικών πωλήσεων σε ταμειακή μηχανή. Το λογισμικό και οι αντίστοιχες ταμειακές μηχανές οι οποίες υποστηρίζονται είναι :

1. CTR Fext Driver (Datecs CTR All & Τιμολόγια), 
2. CTR Opos Driver (CTR All Online) 
3. FISLINK Driver (ICS), 
4. ZIP 258 Driver (TriaS), 
5. CapDriver Driver (DCR, Micrelec, RBS),
6. CapDriver Driver V1,
7. DPS Driver (DPS 710 & DPS 710 Plus),
8. E-Link (Samsung All)

(Η λίστα αυτή συνεχώς επεκτείνεται με νέες ταμειακές μηχανές).

Το myBusiness έχει γεφυρωθεί με το λογισμικό λογιστικής πολύ μεγάλων εταιρειών του χώρου και μπορεί να ενημερώσει βιβλία Β & Γ κατηγορίας.

Παράλληλα περιλαμβάνει ειδική λειτουργία εξαγωγής δεδομένων για την δημιουργία γέφυρας και την εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε λογιστική εφαρμογή.
Επιπλέων σε όλα τα σημεία του προγράμματος (π.χ. στους πελάτες, προμηθευτές, κατηγορίες ΦΠΑ, παραστατικά κλπ) έχουν ενσωματωθεί λογαριασμοί λογιστικής οι οποίοι εξάγονται και αυτοί για να ενημερώνονται οι ανάλογοι λογαριασμοί της λογιστικής εφαρμογής.

Παράλληλα το πρόγραμμα βελτιστοποιείται συνεχώς και ενημερώνεται το σύστημα εξαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστης λογιστικής εφαρμογής.

Τα λογισμικά των φορολογικών μηχανισμών που υποστηρίζουν τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. και γα τα οποία έχει βελτιστοποιηθεί το myBusiness είναι : 

1. SBox AFP, 
2. SignPro2, 
3. TaxSpooler

Οι φορολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν με τα παραπάνω λογισμικά είναι : 

1. SBox II, 
2. Casio, Proline, 
3. DM100, DM1000, SPS 4000, Signet.

 (Η λίστα αυτή συνεχώς επεκτείνεται με νέους φορολογικούς μηχανισμούς).

Τι εννοείτε με τον όρο «για τους Φορολογικούς Μηχανισμούς τύπου Α που είναι βελτιστοποιημένο το πρόγραμμα»;
Ο νέος Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) απαιτεί την αποστολή των εκδοθέντων παραστατικών αλλά και των ποσών τους στην Γ.Γ.Π.Σ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
Είναι το γνωστό σε όλους μας σύστημα OnLine. Την αποστολή αυτή πρέπει να την κάνει το λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού, το οποίο πρέπει να πάρει τα παραστατικά αλλά και τα ποσά τους από την εμπορική διαχείριση.
Το myBusiness έχει βελτιστοποιηθεί, για το λογισμικό πολύ γνωστών φορολογικών μηχανισμών τύπου Α, έτσι ώστε τα παραστατικά και τα ποσά τους που πρέπει να αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Σ. να μεταβιβάζονται απευθείας από το myBusiness στο λογισμικό του μηχανισμού και από αυτό στην Γ.Γ.Π.Σ. χωρίς να χρειάζεται καμία παραμετροποίηση από τον χρήστη ή τον τεχνικό.

Το myBusiness περιέχει μια λίστα με όλα τα παραστατικά της Γ.Γ.Π.Σ. και τις αντίστοιχες ενημερώσεις που πρέπει να κάνουν αυτά στην Γ.Γ.Π.Σ..
Έτσι όταν το myBusiness εκδίδει ένα παραστατικό γνωρίζει ποια ποσά πρέπει να μεταβιβάσει στο λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού για την αποστολή τους στην Γ.Γ.Π.Σ..π.χ. για ένα ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ το ποσό που θα μεταβιβαστεί για αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ θα είναι μηδενικό άσχετα αν το παραστατικό αυτό περιέχει αξίες. Μηδενικό ποσό γιατί σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. τα ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ δεν είναι παραστατικά αξιών.

Κοινοποιήστε στο ...