Κέντρο Μηχανογράφησης - ΕΨΙΛΟΝ

→ myBusiness - ERP ←

Ειδικές Λειτουργίες Videos

myBusiness ERP & myDATA. Αυτόματη εφαρμογή επιτρεπτών αντιστοιχίσεων Παραστατικών, χαρακτηρισμών και Κατηγοριών Ειδών στην ΑΑΔΕ.

myBusiness ERP & myDATA. Παρουσίαση εργαλείων μαζικών ενημερώσεων εγγραφών για ΑΑΔΕ, Είδη αποθήκης, Πελάτες Προμηθευτές κλπ.

myBusiness ERP & myDATA. Βασικά βήματα για αποστολή παραστατικού

myBusiness ERP & myDATA. Παραμετροποίηση για αποστολή παραστατικών στην ΑΑΔΕ. Έλεγχος, λήψη και διασταύρωση παραστατικών από ΑΑΔΕ.

Επιλογή εταιρίας ή χρήσης (έτος) για εργασία, δημιουργία νέων, διαγραφή και μεταφορά δεδομένων μεταξύ εταιριών και χρήσεων.

Σύνδεση εξωτερικών αρχείων οποιουδήποτε τύπου (word, pdf, excel, φωτογραφίες,video κλπ) με το πρόγραμμα, πελάτη, προμηθευτή και είδος αποθήκης.

Αντιστοίχηση Barcodes σε είδος, παραμετροποίηση του myBusiness για την αναγνώριση σύνθετων Barcodes και την κάλυψη ειδικών περιπτώσεων.

Εσωτερικός μετασχηματισμός παραστατικών π.χ. Δελτία Αποστολής σε Τιμολόγια, σύνδεση αρχικού και νέου παραστατικού.

Εξωτερικός μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών π.χ. Δελτία Αποστολής σε Τιμολόγια, με δυνατότητα ομαδοποίησης ανά πελάτη και είδος.

Δημιουργία τιμοκαταλόγων πελατών και προσφορές ειδών.

Μαζική δημιουργία τιμοκαταλόγων πελατών, προσφορών και παραστατικών.

Δημιουργία ελεύθερων λιστών (προσαρμοσμένα δεδομένα) στους πελάτες και χρήση τους μέσα από την τιμολόγηση πωλήσεων.

Δημιουργία ελεύθερων οριζόμενων λιστών (προσαρμοσμένα δεδομένα) στα είδη και χρήση τους μέσα από την ειδική εύρεση για υπέρ - σύνθετες αναζητήσεις ειδών.

Ραντεβού - Διαχείριση με απλό τρόπο από μια απλή συνάντηση – ραντεβού έως ολόκληρο έργο εργασιών και επισκέψεων σε πελάτες.

myBusiness ERP – Παραμετροποίηση για αποστολή παρστατικών στην ΑΑΔΕ. Έλεγχος, λήψη και διασταύρωση παραστατικών από ΑΑΔΕ.

Κοινοποιήστε στο ...