Κέντρο Μηχανογράφησης - ΕΨΙΛΟΝ

→ myBusiness - ERP ←

Διάφορα Videos

Προεπισκόπηση εκτυπώσεων, διαθέσιμες λειτουργίες, διαμόρφωση σελίδας, εξαγωγή εκτύπωσης σε διάφορες μορφές (pdf, excel, word κλπ).

Αυτόματος υπολογισμός των παραγγελιών ειδών στους προμηθευτές με βάση το κατώτερο και το ανώτερο όριο ασφαλείας του κάθε είδους.

2D & 3D γραφήματα πωλήσεων, αγορών και ειδών σε διάφορες χρονικές περιόδους όπως μήνα, τρίμηνα, έτος κλπ.

Συγκεντρωτικοί πίνακες διασταύρωσης δεδομένων πωλήσεων για την παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων σε επιλεγμένους συνδυασμούς.

Κοινοποιήστε στο ...