Κέντρο Μηχανογράφησης - ΕΨΙΛΟΝ

→ myBusiness - ERP ←

Βασικές Λειτουργίες Videos

Βασικές λειτουργίες καταχώρησης, εύρεσης και μεταβολής ειδών αποθήκης, πελατών και προμηθευτών.

Φόρμα εύρεσης και τρόποι αναζήτησης εγγραφών στο πρόγραμμα, εισαγωγή φίλτρων, ομαδοποίηση και ταξινόμηση.

Πρόσθετοι τρόποι αναζήτησης εγγραφών με προχωρημένες δυνατότητες εύρεσης.

Καταχώρηση πωλήσεων και αγορών, παρουσίαση των κυριότερων λειτουργιών και δυνατοτήτων.

Εργαλείο που εκτυπώνει μαζικά τα καταχωρημένα παραστατικά στον προεπιλεγμένο (από το κάθε παραστατικό) εκτυπωτή τους.

Ρυθμίσεις παραστατικών πώλησης και αγορών, προκαθορισμένες επιλογές, αρίθμηση, ενημερώσεις, εκτύπωση, εκκρεμότητες κλπ.

Ρυθμίσεις παραστατικών είσπραξης και πληρωμών, προκαθορισμένες επιλογές, αρίθμηση, ενημερώσεις, εκτύπωση κλπ.

Ρυθμίσεις τρόπων είσπραξης και πληρωμών, επιλογές, ενημερώσεις κλπ.

Κοινοποιήστε στο ...