Ιατρικό Λογισμικό - Epsilon computers

MyMedApp Hospital E.R.P.

ISO Module

Οι ενότητα των λειτουργιών (module) ISO εντός του κεντρικού συστήματος MyMedApp, έχει σαν στόχο την ψηφιοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης ISO και με αυτό το τρόπο την ακριβή αποτύπωση της πληροφορίας, τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και γενικότερα την καλύτερη οργάνωση όλων των σχετικών διαδικασιών.

Οι λειτουργίες είναι συγκεντρωμένες σε ξεχωριστό μενού εντός του βασικού προγράμματος

Όλες οι επιλογές του προγράμματος είναι παραμετροποιήσιμες από εμάς από την επιλογή λίστες.

Στην επιλογή «Εσωτερικά αρχεία ΣΔΠ», μπορούμε να έχουμε ανεβασμένα όποιας μορφής αρχεία είναι αναγκαία για τις διαδικασίες ISO. Word, pdf, Excel, εικόνες. Έχουμε δηλαδή συγκεντρωτικά ένα οργανωμένο σύστημα αρχείων προσβάσιμο απ’ όλους. Με αυτό το τρόπο, αποφεύγουμε τον κατακερματισμό αρχείων σε διάφορους φακέλους και υπολογιστές και τις πιθανές διαφορετικές εκδόσεις τους (παλιά, καινούρια, τροποποιημένα).

Στη ίδια φιλοσοφία, από την επιλογή «Εκπαίδευση προσωπικού»

Έχουμε τη δυνατότητα αρχειοθέτησης όλων προσόντων του προσωπικού μας ανά άτομο. Πτυχία, καταρτίσεις, διπλώματα μπορούν να υπάρχουν συγκεντρωτικά και σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακού αρχείου.

Από την επιλογή «έλεγχοι», μπορούμε να έχουμε ημερολογιακά όλες τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται από το ISO. Κάθε έλεγχος βρίσκεται σε μια κατάσταση (προγραμματισμένος, υπό εξέλιξη, Εκτελεσθέν) αφορά μια Εργασία (π.χ. Κουζίνα, Λέβητας ή ότι άλλο θέλουμε και έχουμε φτιάξει εμείς) και ένας είδος-χαρακτηρισμό της εργασίας (Συντήρηση, επιθεώρηση κτλ.). Μπορούμε να ορίσουμε ποιος από το προσωπικό είναι υπεύθυνος, εκτελών και έχει δικαίωμα διορθώσεων. Μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις, α συνδέσουμε εξωτερικά αρχεία.

Για κάθε έλεγχο μπορούμε να διατηρούμε ακριβές αρχείο αξιολογήσεων, που πραγματοποίησε ο υπεύθυνος του προσωπικού. Η διαδικασία μπορεί να σχετίζεται για παράδειγμα με έλεγχο ποιότητας και μετρήσεις θερμοκρασίας, με υγιεινή και ασφάλεια ή ότι άλλο έχουμε εμείς σχεδιάσει.

Στο υπομενού «Έρευνες»

Υπάρχουν όλα τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε, όλων των ειδών και όσα θέλουμε ερωτηματολόγια και σχετικές με αυτά έρευνες.

Στην αρχή φτιάχνουμε (πάντα χωρίς περιορισμούς) τις ερωτήσεις που επιθυμούμε, για να υπάρχουν στη βάση μας

Στη συνέχεια δημιουργούμε όλες τις δυνατές κλίμακες των απαντήσεων που θέλουμε αργότερα να χρησιμοποιήσουμε με την ανάλογη βαθμολογία που παίρνουν

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να φτιάξουμε όσα ερωτηματολόγια θέλουμε, με τις ερωτήσεις που θα επιλέξουμε και τη σειρά που επιθυμούμε.

Για κάθε συγκεκριμένη έρευνα, το πρόγραμμα έχει όλες τις απαντήσεις και τη μετρήσιμη βαθμολογία.

Φυσικά στο τέλος έχουμε το σύνολο της βαθμολογίας, το μέσο όρο και όποιο άλλο στοιχείο επιθυμούμε.

Τέλος, από την επιλογή Στατιστικά, το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει με βάση διάφορα κριτήρια και φίλτρα ημερομηνιών και ερωτηματολογίων

στην οθόνη και σε αναφορά τα συνολικά στατιστικά για κάθε ερώτηση, όπως ακριβώς ζητούνται λόγω των απαιτήσεων ISO

Συμπερασματικά, με αυτό το τρόπο, η επιχείρηση διατηρεί μια κεντρική διαχείριση των διαδικασιών που απαιτούνται από το ISO, μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο όγκο πληροφορίας εύκολα και γρήγορα, να εξοικονομήσει χιλιάδες εργατοώρες προσωπικού, αποφεύγοντας λάθη, παραλείψεις που μπορεί να την εκθέσουν με κόστος ή μη.

Κοινοποιήστε στο ...