Ιατρικό Λογισμικό - Epsilon computers

MyMedApp Hospital E.R.P.

E-Stasis Module

Οι ενότητα των λειτουργιών (module) E-Stasis εντός του κεντρικού συστήματος MyMedApp, έχει σαν στόχο την ψηφιακή διατήρηση σημαντικών στοιχειών και μετρήσεων που αφορούν τους ασθενείς (Θερμοκρασία, πίεση, παλμοί κτλ.)

Παράλληλα, η πληροφορία που αφορά τη λογοδοσία ή τις εντολές των ιατρών συνδέονται και ενημερώνουν το νοσηλευτικό προσωπικό σε ειδικές φόρμες – κονσόλες, ώστε να υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης των ενδιαφερομένων με email ή και SMS αν οι μετρήσεις κάποιου ασθενούς υπερβούν κάποια όρια που θα οριστούν.

Κοινοποιήστε στο ...