Ιατρικό Λογισμικό - Epsilon computers

MyMedApp Hospital E.R.P.

Κεντρική Κονσόλα

Όταν φορτωθεί η κεντρική κονσόλα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κρίσιμες πληροφορίες για τα περισσότερα άμεσα γεγονότα που μας διαφέρουν. Σε κάθε κουμπί υπάρχει σχετικό tooltip που εξηγεί τι δείχνει και κάνοντας κλικ μπορείτε να δείτε τις εγγραφές – λεπτομέρειες.

Το πρώτο πλαίσιο πληροφοριών-κουμπιών είναι ανεξάρτητο από το χρόνο και μας δείχνει κατά σειρά

  1. Το σύνολο των νοσηλειών όπου μπορούμε να μεταβούμε και να εργαστούμε.
  2. Τις αντίστοιχες ενεργές νοσηλείες.
  3. Τα διαθέσιμα κρεβάτια
  4. Να μεταβούμε στην αντίστοιχη κονσόλα του e-stasis

Με τα βελάκια μετακίνησης μπορούμε να αλλάξουμε το πόσες μέρες πίσω θέλουμε πληροφορίες και στο 2ο πλαίσιο δεδομένων βλέπουμε κατά σειρά πάντα για τον αριθμό ημερών πίσω που έχουμε επιλέξει:

  1. Πόσα εισιτήρια είχαμε (υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου της νοσηλείας)
  2. Πόσα εξιτήρια είχαμε (υπολογίζεται από την ημερομηνία εξόδου της νοσηλείας)
  3. Πόσες αγωγές φαρμάκων έχουνε τροποποιηθεί (το πρόγραμμα καταγράφει κάθε χειρωνακτική αλλαγή ή προσθήκη αγωγής φαρμάκου, εκτός από τις μαζικές αντιγραφές)

Αν κάνουμε κλικ στο κουμπί αγωγές θα δούμε ποιες ακριβώς είναι αυτές

 

Καταγραφή ψυχομετρικών Τεστ και ιστορικό μετρήσεων

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα παραμετρικής δημιουργίας ψυχομετρικών τέστ και αποθήκευσης ιστορικού ανά ασθενή

Κοινοποιήστε στο ...