Ιατρικό Λογισμικό

MyMedApp Hospital E.R.P.

Η εφαρμογή MyMedApp αποτελεί τον βασικό κορμό του πληροφοριακού συστήματος μιας ψυχιατρικής κλινικής, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες του Γραφείου Κινήσεως, του Φαρμακείου, την διαχείριση του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών ΦΚΑ.

myBusiness ERP – Λύσεις Λογισμικού

ότι χρειάζεστε στην καλύτερη τιμή

Κοινοποιήστε στο ...