Τελευταία έκδοση : 4.4.0     Τελευταία έκδοση Βάσης : 4.4     Ημερομηνία : 16/12/2016
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση αναβάθμισης

Αρχείο αναβάθμισης εμπορικής διαχείρισης MyBusiness

  • Από την έκδοση 3.4 και μετά, το πρόγραμμα διαθέτει διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης και αναβάθμισης μέσο διαδικτύου (Βοήθεια- Έλεγχος ενημερώσεων), όπου πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες αλλαγές αρχείων εκτός του EXE.
  • Εφόσον δεν χρειάζεστε άλλα συνοδευτικά αρχεία παρά μόνο το πρόγραμμα, κατεβάστε το τελευταίο αρχείο Mybusiness.exe και απλά αντικαταστήστε το προηγούμενο στον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος (copy - paste).