Κανάλι YouTube
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Επιλογή κατηγορίας

Πλήθος : 46
Παραμετροποίηση Φορολογικών Μηχανισμών σύστημα online & ΓΓΠΣ

Γενικός Πίνακας Εύρεσης

Βασικές αρχές λειτουργίας καρτέλας - λίστας - πίνακα

Σύνδεση εξωτερικών αρχείων με καρτέλες

Επιλογές αναζήτησης σε πίνακες

Εισαγωγή στις πωλήσεις

Προσφορές-Τιμοκατάλογοι και τιμολόγιση

Λύση εντατικής λιανικής με 1 Η/Υ και έως 5 ταμειακές μηχανές

Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων

Εισαγωγή στην Εντατική Λιανική

Εντατική Λιανική - Διαχείριση πίνακα ειδών

Εντατική Λιανική - Επιλογή ειδών

Εντατική Λιανική - Κουμπιά λειτουργιών

Εντατική Λιανική - Παραγγελιοληψία

Εντατική Λιανική - Αλλαγή σχεδίασης και διαστάσεων κεντρικής φόρμας

Προεπισκόπηση εκτυπώσεων

Λειτουργία των BarCodes

Μαζική τιμολόγηση, δημιουργία τιμοκαταλόγων-προσφορών

Εσωτερικός μετασχηματισμός παραστατικών

Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών

Μαζική εκτύπωση παραστατικών

Φόρμες Εκτύπωσης Σύντομη Περιγραφή

Παραμετροποίηση παραστατικών πώλησης

Σύστημα Επιβράβευσης Πελατών - Πόντοι Πελατών

Παραμετροποίηση παραστατικών είσπραξης

Παραμετροποίηση τρόπων είσπραξης

Μαζικές ενημερώσεις

Εταιρίες - Χρήσεις

Backup

Στυλ εμφάνισης

Ελεύθερες λίστες τιμολόγησης πελατών

Ελεύθερα οριζόμενα πεδία-λίστες με τιμές για τα είδη με δυνατότητα εύρεσης

Αποστολή ενημερωτικού email σε πελάτη στην τιμολόγιση

Υπολογισμός παραγγελιών με βάση όριο ασφαλείας

Αποστολή sms μηνυμάτων

Αναγνώριση και διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων

Στατιστικά πωλήσεων

Εγκατάσταση OpenCart για Eshop

Εισαγωγή στο Eshop

Γραφήματα πωλήσεων, αγορών, ειδών χρονικά

Tablet με Windows 8.1 & Mybusiness, Εστίαση - Εντατική λιανική φορητή

Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων στο ESHOP

Τιμοκατάλογοι πωλήσεων

Παρουσίαση φορητής τιμολόγησης

Μεταφορά πωλήσεων σε αγορές

Διαχείριση Ραντεβού