Αρχεία εμπορικής διαχείρισης MyBusiness για την έκδοση 3.0 και μεγαλύτερη

 • Τα αρχεία dll DevExpress από εδώ
 • Τα αρχεία dll για την μετάφραση στα ελληνικά των ενσωματωμένων μενού-επιλογών DevExpress από εδώ
 • Τα τελευταία αρχεία εκτυπώσεων και φόρμες παραστατικών (για οσους διαθέτουν το Module Report Generator και δεν χρησιμοποιούν τα ενσωματωμένα reports) από εδώ
 • Τα εκτελέσιμα αρχεία που επιτρέπουν την επεξεργασία των Reports από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (Access) για έναρξη χρήσης εταιρίας από εδώ
 • Η πρωτότυπη καθαρή βάση δεδομένων (SQL Server) για έναρξη χρήσης εταιρίας από εδώ
 • SQL SERVER 2014 64BIT SP2 SETUP εδώ
 • SQL SERVER 2014 32BIT SP2 SETUP εδώ
 • SQL SERVER 2014 LocalDB 64BIT SP2 SETUP εδώ
 • SQL SERVER 2014 LocalDB 32BIT SP2 SETUP εδώ

Αρχεία που αφορούν την ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

 • Φάκελος Εικονιδίων 32bit από εδώ
 • Προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων XML από εδώ

Αρχεία Γενικά

 • Προτεινόμενος τιμοκατάλογος λιανικής από εδώ
 • Περιγραφή προϊόντος από εδώ
 • Φυλλάδιο από εδώ
 • Φυλλάδιο για Tablet - Φορητή - Εστίαση από εδώ
 • Φυλλάδιο συστήματος εισροών-εκροών από εδώ

Αρχεία Συνεργατών

 • Οδηγίες εγκατάστασης για SQL Server εδώ
 • Ρυθμίσεις για τιμοκαταλόγους, προσφορές εδώ