ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ONLINE
Διαδίκτυο

Αφού έχετε παραγγείλει το πρόγραμμα είτε ηλεκτρονικά   είτε τηλεφωνικά   και εφόσον έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο, η ενεργοποίηση του προγράμματος θα γίνει εντελώς αυτόματα με την πρώτη εισοδό σας στο πρόγραμμα και αφού έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του