Υποστήριξη – Service

Υποστήριξη εξοπλισμού, Service, Επισκευή

Support Computer Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της «ΕΨΙΛΟΝ» διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο ανθρώπινο δυναμικό, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσει στα εγκατεστημένα συστήματα των πελατών της, απρόσκοπτη λειτουργία και άμεση εγγυημένη αποκατάσταση βλαβών τόσο στο service της εταιρείας μας αλλά και στον χώρο του πελάτη.

e-Support, Online υποστήριξη, Yπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού απο απόσταση

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω του Internet και άμεση επίλυση προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τηλεφωνική παροχή συμβουλών.
Η υπηρεσία υλοποιείται με τη σύνδεση του αρμόδιου τεχνικού, μέσω Internet, με τον υπολογιστή του πελάτη και την άμεση επέμβαση στο λογισμικό που χρησιμοποιεί ο πελάτης.
Αντικείμενο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τεχνικής υποστήριξης είναι, εκτός της επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πελάτης κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, η επίλυση αποριών, η παροχή συμβουλών καθώς και η εκπαίδευσή του σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.
Για την παροχή υπηρεσιών e-Support είναι αναγκαία η προαγορά ωρών.
Support Keyboard

Σύμβαση Υποστήριξης, Συμβόλαιο Υποστήριξης, Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού

Support Handshake Με την Σύμβαση Υποστήριξης Λογισμικού η «ΕΨΙΛΟΝ» εγγυάται, διαχρονικά, στον πελάτη, την καλή λειτουργία των εφαρμογών λογισμικού με νέες εκδόσεις και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

Ειδικότερα η «ΕΨΙΛΟΝ» προσφέρει:
  • Συνεχή ενημέρωση του λογισμικού με νέες εκδόσεις.
    Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις του λογισμικού, τεχνολογικές αναβαθμίσεις, μεταβολές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία κλπ.

  • Την τεχνική υποστήριξη του πελάτη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας του συστήματος λογισμικού.
    Το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της «ΕΨΙΛΟΝ» αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την παροχή λύσεων σε τυχόν προβλήματα ή απορίες των χρηστών σχετικά με την εφαρμογή, την εγκατάσταση νέων εκδόσεων καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από την «ΕΨΙΛΟΝ» παρέχεται τηλεφωνικά ή με χρήση του Internet. Για την παροχή των υπηρεσιών παροχής νέων εκδόσεων και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο πελάτης πρέπει να συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με την «ΕΨΙΛΟΝ». Το συμβόλαιο συντήρησης παρέχει στον πελάτη, επί ένα έτος, υπηρεσίες συντήρησης της εφαρμογής λογισμικού (αποστολή νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων) και παροχής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης. Μετά την παρέλευση έτους, για να υπάρξει η δυνατότητα συνέχισης της αποστολής νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων καθώς και παροχής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει ο πελάτης να ανανεώσει το συμβόλαιο συντήρησης. Η αξία του συμβολαίου συντήρησης για κάθε εφαρμογή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο λογισμικού της «ΕΨΙΛΟΝ».
To συμβόλαιο συντήρησης δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην έδρα του πελάτη. Για προσφορά υπηρεσιών στην έδρα του πελάτη ισχύει τιμοκατάλογος με χρέωση ανά ώρα παροχής υπηρεσιών.
Η «ΕΨΙΛΟΝ» προσφέρει στους πελάτες της ειδικά πακέτα προαγοράς ωρών παροχής υπηρεσιών στην έδρα του πελάτη με προνομιακούς όρους.